Gasilsko društvo

Vsako gasilsko društvo mora poskrbeti za opremljenost in usposabljane svojih članov

Učinkovit sistem zaščite in reševanja omogoča pravočasno odkrivanje nevarnosti, obveščanje o njih in hitro ukrepanje ob nesrečah. Zato gasilsko društvo skupaj z drugimi reševalnimi službami sestavlja celovit in učinkovit sistem varstva tako pred naravnimi kot drugimi nesrečami.

Dejstvo je, da gasilci v gasilskem društvu že dolgo ne gasijo le požarov, ampak vse pogosteje opravljajo tudi bolj zahtevna posredovanja. Da pa lahko profesionalno opravljajo svoje delo, mora biti gasilsko društvo ustrezno opremljeno, hkrati pa mora poskrbeti za ustrezno izobraževanje in usposabljanje vseh svojih članov. 

Ustrezna opremljenost gasilskega društva je pogoj za učinkovitost intervencije

Za gasilske intervencije morajo biti gasilci ustrezno opremljeni. Vedno morajo imeti na sebi ustrezno zaščitno obleko in čelado, ki jih varuje pred ognjem in drugimi zunanjimi vplivi. Gasilci uporabljajo tudi različna orodja in naprave, kot so na primer gasilska sekira, zložljiva lopata, lomilka, žaga in še mnogo drugega.

Ko imamo v mislih intervencijo, ne moremo mimo različnih gasilskih vozi. Dejstvo je, da mora imeti vsako gasilsko društvo v svojih garažah ustrezna gasilska vozila. Kakšna in koliko, je v največji meri odvisno od velikosti gasilskega društva in njegovih potreb. Najpogosteje so to gasilska vozila s cisterno, gasilska vozila za gašenje in reševanje z višin, tehnična in orodna vozila.

Usposabljanje in izobraževanje gasilcev je za gasilsko društvo zelo pomembno

Za različna posredovanja in intervencije morajo biti gasilci ustrezno izobraženi in usposobljeni. Ker pa gasilci že dolgo ne gasijo le požarov, opravljanje različnih nalog od njih zahteva univerzalno usposobljenost predvsem pa nenehno izpopolnjevanje svojega znanja. Pri tem pa ima gasilsko društvo izjemno pomembno vlogo.

Glavna naloga gasilskega društva je, da organizira ustrezna izobraževanja in praktične vaje, na katerih lahko gasilci preverijo svoje sposobnosti. Pri tem je pomembno, da gasilci osvežijo svoje znanje za intervencije, ki so v realnosti bolj redke, hkrati pa delajo na večji odzivnosti.

Read More